Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Hva er «jobben» til mose og lav?

Undervisningsopplegget tar for seg ulike arter av mose og lav i nærmiljøskogen og hvordan disse er tilpasset det miljøet de lever i. Elevene får også kjennskap til hva mose og lav har vært brukt til av mennesker i tidligere tider og lærer å presentere kunnskapen sin for andre. 

I dette undervisningsopplegget legges det vekt på at elevene skal utforske og lage egne hypoteser. Opplegget bygger bl.a. på arbeidsmetoder fra «Forskerføtter og leserøtter» der det legges vekt på varierte læringsaktiviteter, repetisjon og bruk av grunnleggende ferdigheter.

Mose og lav 1 Foto: Gro Wollebæk

Nettressurser