Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Vannløselig

Holder tresleiva seg renere hvis den ligger i vann før du bruker den? Otto føler seg sikker på det, men Helmut insisterer på å prøve det ut i dette videoklippet fra NRK.

Vi skal skille mellom det som løser seg opp i vann, og det som ikke gjør det. Olje løser seg ikke i vann, og blir gjerne liggende som en hinne oppå vannet.

 

Sendt: 07. des 1972

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper

Nettressurser

(nrk.no)