Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 2

Newtons lysteori

I videoklippet om Newtons lysteori har Helmut fått tak i et eksemplar av Isaac Newtons lyslære fra 1704. Her kan han lese at Newton mente lyset var bitte små partikler, som spratt av et speil akkurat som små baller.

Otto forteller at dagens fysikere ikke er enige med Newton akkurat på dette punktet, selv om mange av hans lysteorier stemmer. I klippet om Newtons lysbrytning viser Otto hvorfor dagens fysikere mener at lyset er bølger i bevegelse.

Sendt: 25. aug 1986

 

 

Sendt: 25. aug 1986

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 2
  • Moderne fysikk
   • gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
  • Den unge forskeren
   • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
   • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart

Tema

Nettressurser