Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Briller på roterommet

Det finnes både samlelinser og spredelinser, og dette benyttes i briller som skal korrigere synet til nærsynte og langsynte. Otto har modeller som viser hvordan det hele foregår i denne videoen fra nrk.

Til slutt får vi en forklaring på hvorfor vi må ha dykkemaske for å se klart under vann.

 

Sendt: 21. des 1984

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Nettressurser