Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Speilbedrag

Stemmer det at speilet forsterker vinden, slik at Helmut kan blåse hatten av Otto..?

Sendt: 25. mai 1984

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Nettressurser

(nrk.no)