Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forslag til gjennomføring

Elevene bør deles inn i grupper slik at hver gruppe får en eller flere bøtter med rotatorier som de er ansvarlige for så lenge forsøket pågår. Dersom det lar seg gjøre at hver gruppe har minimum tre bøtter vil det være ideelt med tanke på statistiske sammenligninger mellom ulike grupper, men dette må tilpasses og tilrettelegges av hver enkelt lærer.

Følgende eksempel viser hvordan et slikt forsøk kan organiseres og gjennomføres (dette er kun et forslag det er opp til hver enkelt skole hvordan dette praktisk lar seg gjennomføre):

En klasse med 24 elever deles inn i 6 grupper, hver med 4 elever. Det er bestemt at de skal se på hvordan vanntemperaturen og fôrmengden påvirker veksten til rotatoriene. Tre grupper tester vekst som funksjon av temperatur og de velger 10, 20 og 28 °C. De andre tre gruppene velger konstant temperatur men varierer konsentrasjonen av fôr (lav, middels og høy). Hver gruppe har tre bøtter (tre paralleller) hvor de gjør sine registreringer og fôrer rotatoriene.

Dette betyr at det totalt vil være behov for 18 bøtter (hver på 5–10 liter), 2 eller 6 akvariepumper (avhengig av kapasiteten), fôr, akvariesalt (dersom man ikke har tilgang på rent sjøvann), silikonslanger med en luftestein for hvert kar.

Når forsøk skal starte, må hver enkelt skole kontakte SINTEF for å få tilsendt det nødvendige volumet med rotatorier der tettheten er kjent. Det er derfor viktig at skolene oppgir det totale volumet som de skal dyrke rotatorier i slik at den mengden dyr som inkuberes ved start blir så nær det optimale som mulig.

Materialer og utstyr

Tilsendes fra SINTEF:

 • Rotatoriekultur (se kontaktinfo lenger ned på siden)

Kjøpes inn på akvariebutikk:

 • Akvariesalt (dersom man ikke har tilgang på rent sjøvann)
 • Akvariepumpe
 • Silikonslange med luftestein (se bildet)
 • Algepasta (et alternativt fôr er fersk gjær)
 • Kit for måling av ammonium, nitrat og nitritt, oksygen (hvis målere ikke er tilgjengelig på skolen)

På skolen:

 • 1-3 akvarier eller bøtter (dyrkningskar) på 5-10 l pr. gruppe (se bildet)
 • Sjøvann på 25 ppt (blanding av ferskvann og akvariesalt)
 • Evt. varmekolbe (for å holde en konstant temperatur)
 • Petriskåler
 • farris eller lugols løsning
 • Stereolupe/mikroskop
 • pH-meter
 • Måleutstyr for måling av ammonium, nitrat og nitritt, oksygen