Hopp til hovedinnhold

Rotatorier

Brachionus plicatilis er en av mange arter i rotatoriefamilien og det er denne arten som skal brukes i dette opplegget.

Den er 130–340 μm lang. Dyrkningstemperaturen er optimal ved 18–25 °C, og salinitet ved 20–25 ppt. De har en levetid på ca. 12 dager og i denne perioden kan de kan produsere ca. 20 egg. Ett individ har normalt 1–3 egg, og det tar 8–9 timer fra ett egg dannes til det klekker. Produksjon av egg er en indikasjon på gode vekstvilkår.

Rotatorier er ideell som levende fôr for fiskelarver på grunn av:

  • Størrelsen passer bra til startfôringsklare larver
  • Enkel å dyrke i stor skala
  • Hardfør organisme (det tåler stor variasjon i temperatur, 3–40 °C, og salinitet, 1–97 ppt)
  • Lett å manipulere næringsverdien («du blir det du spiser»)
  • Lett å fange for fiskelarver (de svømmer langsomt)
  • Lett fordøyelig

Rotatorie sett under mikroskop. Foto: Tora Bardal Rotatorie sett under mikroskop. Foto: Tora Bardal