Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Mikroorganismer på kroppen og i luften

Mikroorganismer finnes over alt. Vi kan benytte agarskålene med rik næringsagar for å dyrke opp bakterier fra kroppen (leppene eller fingrene), fra gjenstander (mobiltelefonen eller nøkkelknippe), eller luft og vann (la skålen stå oppe en stund eller dusj litt vann på skålen). Etter inkubering over en eller to netter ved 30°C vil kolonier av bakterier, gjær eller muggsopp ha vokst opp. 

  • Bruk en tusjpenn og merk 3 agarskåler på undersiden med navn og dato. 
  • Ta lokket av en agarskål og press fingertuppen, tærne eller nesetippen forsiktig mot agaroverflaten. Legg på lokket. 
  • Gjenta med ny agarskål, men ta avtrykk av gjenstander som mobiltelefon eller nøkkelknippe.
  • Ta lokket av en tredje agarskål, la den stå åpent i rommet, eller plasser den ute eller i et annet rom/miljø. La den stå åpen i ca 25 min. Alternativt kan agaskålen dusjes med en prøveløsning.
  • Inkuber skålene over natt ved 30°C, og undersøk dem dagen etter for vekst. 

Materialer og utstyr

  • 3 agarskåler
  • Inkubator/varmeskap 30ºC