Undervisningsopplegg

Passer for

 • biologi 1
 • biologi 2
 • teknologi og forskningslære x og 1

Mikroorganismer – bakterier rundt oss

Dette undervisningsopplegget inneholder enkle øvelser hvor vi arbeider med bakterier. Øvelsene gir en innføring i bakterienes biologi og levekår, og er et utgangspunkt for å forstå bakterienes rolle i naturen. Vi skal også se på effekten av ulike desinfeksjonsmidler og antibiotika. Øvelsene kan utvikles videre og gjøres til prosjekter for elevene hvor de for eksempel tester ulike betingelser for vekst av mikroorganismer etter eksponering i ulikt miljø. 

Kilder:

"Prescott, Harley, and Klein’s Microbiology" 7th edition Wiley, Sherwood and Woolwerton McGraw-Hill, New York, USA, ISBN 978-0-07-110231-5

Laboratoriehefte for "Generell mikrobiologi" MBV3060 Institutt for molekylær biovitenskap

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
   • trekkje ut informasjon frå biologiske tekstar, brosjyrar, aviser, bøker og frå Internett, og vurdere korleis informasjonen er underbygd
  • Cellebiologi
   • gjere greie for oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus, og relatere det til prosessar i natur, industri og helsefagleg samanheng
 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
   • finne fram til ny kunnskap i biologi frå ulike medium og vurdere informasjon og påstandar i media på eit fagleg grunnlag

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
   • beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet
   • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
   • beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet
   • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon

Nettressurser

(fhi.no)
Her finnes artikler om blant annet bioterrorisme, matsmitte og hygiene, og en liste over smittsomme sykdommer fra a til å.
(mattilsynet.no)
Direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med næringsmidler, herunder drikkevann.
(thermofisher.com)
Utstyrsleverandør
(bio-rad.com)
Utstyrsleverandør
VWR
(no.vwr.com)
Utstyrsleverandør
(no.frederiksen.eu)
Utstyrsleverandør
(fybikon.no)
Utstyrsleverandør