Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Nåla syns ikke

Kan du se knappenåla gjennom vannet?

Vi brukte en knappenål som er festet på midten av isoporskiva og skal være på undersida av skiva når du setter den på vannet. Nåla kan være opp mot 4 cm lang på undersida av isoporet, ikke mer. Bredden av isoporskiva skal være omtrent det dobbelte av lengden av nåla. Hold skiva med nåla ned på utsida av vannkaret. Du ser nåla. Men du ser ikke nåla når du lar skiva flyte på vannet.

1) Sett skiva ned på vannet. 2) Knappenåla syns ikke

Faglig forklaring

En lysstråle fra nåla blir fullstendig speilet (totalreflektert) når den kommer for mye på skrå mot vannoverflata. Her kommer alle strålene fra nåla for mye på skrå, og derfor kan vi ikke se nåla ovenfra. Med de måla vi har gitt her, kan du nok se nåla hvis vannkaret er fylt til randen, og du selv bøyer deg langt ned. Men hvis du lar nåla gå bare 3 cm under vannoverflata, er den skjult fra alle synsretninger gjennom vannoverflata.

Materialer og utstyr

  • Gryte eller annet kar med vann
  • Isoporskive, kork eller trestykke, flat og rund, ca. 2 cm tykk og 8 cm tvers over
  • Spiker, knappenål eller skrue

Kan utføres i sammenheng med