Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 5 - 15 min

Lysbrytning i vann

Det ser ut som om du har kortere bein i vann.

Blyantene er like lange, men i det andre bildet ser det ikke sånn ut

Hold to like lange blyanter ved siden av hverandre. Stikk den ene blyanten loddrett ned i vannet, mens du holder den andre ved siden av og utafor.

Se på det på skrå ovenfra sånn at du ser den ene blyanten direkte, den andre gjennom vannoverflata. Blyanten i vannet ser mye kortere ut enn den som er i luft. Hvis du lar blyanten i vannet berøre bunnen, ser du også at karet virker grunnere med vann i enn uten.  

Det ser ut som om blyanten er brukket i vannoverflata

I det første bildet ser vi en blyant rett over vannflata. I det andre bildet er halvparten av blyanten under vann. Når vi (som her) ser på skrå ned i vannet og holder blyanten i passende vinkel, ser det ut som om blyanten er brukket i vannoverflata.

 

Det vi ser i vannet. Fra Roterommet 1984, NRK.

Faglig forklaring

Vi ser tingene nede i vannet fordi det går ut lysstråler fra dem som treffer våre øyne. Når en lysstråle kommer på skrå oppover og treffer vannoverflata, får strålen ny retning, som er mindre bratt i luft enn i vann. Vi sier at lysstrålen blir brutt når den går over fra vann til luft (eller omvendt). Fenomenet heter lysbrytning.

Kommentarer/praktiske tips

På en langgrunn badestrand ser det ut som om folk i vannet har kortere bein enn når vi ser dem på land. Vannet ser grunnere ut enn det egentlig er. Åra ut fra en robåt kan se ut som om den er brukket i vannoverflata.

Materialer og utstyr

To like lange blyanter
Kar med vann, helst firkanta

Tema

Kan utføres i sammenheng med