Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

 • 5-15 min

Stein i kopp

Et forsøk med lysbrytning.

Legg en liten stein i bunnen av en tom kopp. Senk hodet helt til du så vidt ikke ser steinen.

Nå gjelder det at du ikke flytter øynene, mens noen heller i vann i koppen. Når vanner er kommet et stykke oppover i koppen, ser du litt av steinen, og du ser nok hele steinen når koppen er blitt full av vann.

 

Det er vann i koppen, og hele steinen er synlig.

Du ser så vidt steinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vi ser i vannet. Fra Roterommet 1984, NRK.

Faglig forklaring

Lysstrålene fra steinen kommer ikke fram til øynene dine så lenge det er luft i koppen. Når det er vann i koppen, kommer de fram til øynene dine. Det er fordi lysstrålene skifter retning når de går fra vann til luft, eller omvendt. Lysståler fra steinen som går litt på skrå oppover i vannet, går enda mer på skrå når de går over i lufta. Derfor kommer de fram til øynene dine.

Lysstråler fra en liten del av steinen når øyet. Lysstråler fra steinen brytes i vannoverflaten og kommer fram til øyet. Lysstråler fra steinen brytes i vannoverflaten og kommer fram til øyet.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Materialer og utstyr

 • Kopp
 • Stein
 • Flaske med vann

Kan utføres i sammenheng med