Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 30 - 45 min

Hvordan oppfatter vi lyd?

Målet med denne aktiviteten er å bli bevisst på at vi hører gjennom ørene, at lyden som fanges opp gir signaler til hjernen, og at du kan samle opp lydbølger ved å "forstørre" det ytre øret.

 

Ei jente holder hånda som skjerm foran øret

La elevene legge hendene bak ørene, slik at hånden danner en trakt. Det bør være stille i elevgruppen, og læreren bør snakke med vanlig stemme. Hvis ikke alle tydelig merker at de hører bedre med hånden bak øret, kan læreren også snakke bak klassen og be elevene sette hånden som skjerm foran øret.

Prøv å innarbeide ordet lydbølger, og forklar at vi kan samle opp lydbølger bedre når vi "forstørrer" det ytre øret med hånden. Be gruppene komme med forslag til noe de kan lage for å høre enda bedre.

La gruppene få materiale til å lage noe av det de har foreslått. Det enkleste er kanskje å lage en trakt som kan holdes inntil øret.

Forklar elevene hvordan vi hører gjennom ørene og at lyden som fanges opp, gir signaler til hjernen. 

Til diskusjon:

  • Hvilke lyder er gode og hvilke er vonde?
  • Skal vi gå ut fra at alle mennesker har de samme opplevelser av lyd/musikk?
  • Har vi rett til å lage så mye lyd vi vil, for eksempel med musikk? Hva sier loven om dette?
  • Hva kan vi gjøre for å unngå å plage andre og beskytte oss selv med helseskadelig støy?
  • Lydstyrke måles i desibel. Se eksempler i desibelskalaen i høyre marg.

 

Materialer og utstyr

  • Papir eller kartong
  • Lim, limbånd, saks
  • Eventuelt papprør, og/eller plastslange

Kan utføres i sammenheng med

Nettressurser

(miljostatus.miljodirektoratet.no)