Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

Flaske klemmes sammen

Lufttrykket inne i flaska synker så mye at lufta utafor klemmer sammen flaska.

Fyll flaska med nesten kokende vann. Tøm ut vannet og skru på korken. Sett flaska i kaldt vann, eller hold den under kaldtvannsspringen. Flaska blir klemt sammen. Fyll flaska med nesten kokende vann. Tøm ut vannet og skru på korken. Sett flaska i kaldt vann.

Faglig forklaring

 

 

Lufta klemmer sammen flaska Lufta i flaska er varm når du skrur på korken. Når denne lufta blir av­kjølt, synker trykket inne i flaska så mye at lufta utafor klemmer sammen flaska.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Materialer og utstyr

 • 1,5 L plastflaske med tett skrukork
 • Hanske til å holde flaska med
 • Nesten kokende vann
 • Kaldt springvann

Nettressurser

(naturfag.no)
En film fra ressurspakken "i praksis: naturfag på 1.-7. trinn". Filmene skal inspirere og danne grunnlag for metodiske diskusjoner.