Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Se gjennom fingrene

Netthinna er langsom.

Når handa går att og fram kan du lese skriften Legg sprikende fingrer over en stor skrift, f.eks. overskriften på dette arket. Da kan du ikke lese den. Beveg handa raskt sideveis att og fram over skriften. Nå ser du hele skriften og kan lese den.

Faglig forklaring

De enkeltbildene som oppstår på netthinna hver gang en fingeråpning farer forbi en bokstav, blir sittende igjen så lenge at vi oppfatter hele overskriften som et sammenhengende hele.

Kommentarer/praktiske tips

Levende bilder, dvs. film, TV, video, er mulig pga. denne egenskapen ved synet. På kinolerrettet er det egentlig 24 enkeltbilder i hvert sekund. På tv og video blir hver del av bildet vist 25 ganger i sekundet. Men vi oppfatter det som ett sammenhengende bilde med bevegelse i. Hvis det bare hadde vært 10 bilder i sekundet, ville de fleste av oss ha oppfattet det som enkeltbilder. Se også Bildet i lufta og TV-blafringa.

Materialer og utstyr

  • En side med store bokstaver