Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Du skårer mål

Ved hjelp av synsbedrag skårer du mål med en tegnet ball og fotballmål.

Tegn et fotballmål. Du må ha med nettet. Det klarer seg om du ser målet rett fra sida. Tegningen må være noen centimeter i alle retninger. Tegn en fotball i lufta foran målet. Fotballen må være i hvert fall 5 cm foran målet, men ikke svært mye mer heller. Hold tegningen foran deg i vanlig leseavstand. Før så tegningen nærmere øynene, og da skårer du mål.

Se på tegningen i vanlig avstand Se på tegningen i vanlig avstand Før tegningen opp mot øynene Før tegningen opp mot øynene

 

Faglig forklaring

Når vi ser på noe et par desimeter eller mer unna, retter vi inn begge øynene mot samme punkt. Når bildet kommer for nær, greier vi ikke det. Resultatet forvirrer hjernen.

Materialer og utstyr

  • Blyant
  • Papir