Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • biologi 1

Vi utforsker øyet

Hvordan ser et øye ut inni, og hva er egentlig den blinde flekken? Her finner dere en serie med aktiviteter som dere kan gjøre for å bli kjent med øynene våre.

Gutt med forstørrelsesglass foran øyet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil