Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 5–15 min

Linsa snur bildet

Linsa i et forstørrelsesglass eller i lesebriller snur bildet opp ned på en skjerm.

 

Linsa snur bildet

Vi skal lage et bilde på papirskjermen av en ku som er sterkt belyst. For å få skarpt bilde må du lete deg fram til pas­sende avstander mellom tingen (objektet), linsa og papiret. Hvis brennvidda til linsa er 10 cm, blir bildet og objektet like store når det er 20 cm fra tingen til linsa og 20 cm fra linsa til skjermen.

Du kan lage et bildet på bak­veggen ved hjelp av et forstørrelsesglass. Du kan lage bilde med en lesebrille også, selv om det da blir lys­svakere.

Bildet til venstre viser utsikten. Linsa og lesebrillene lager bilde av utsikten.

Kommentarer/praktiske tips

De fleste unge men­nesker som bruker briller, er nærsynte og bruker spredebriller. Dem kan vi ikke bruke. Det må være samlelinser, som vi finner i lesebriller hos mennes­ker over 50 år. Med en sånn brille må du som regel ha en avstand mellom linsa og skjermen på minst 25 centimeter, kanskje opp til 1 meter. Et fotoapparat består i prinsip­pet av en linse og bak den en film der bildet blir laget. Bildet på filmen står opp ned.

Materialer og utstyr

  • En sterkt belyst ting
  • Forstørrelsesglass
  • Bildeskjerm, f.eks. et papirark

Kan utføres i sammenheng med