Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • Hvor lang tid dere bruker avhenger helt av hvor mange trær dere skal felle og hvor langt dere skal gå. Minimum 2 timer.

Bjørk som ressurs i skogen

Aktiviteten legger til rette for at elevene kan få erfaringer med bjørka som ressurs i skogen gjennom hogst og samling av never. Bjørk finnes over hele landet og tørr bjørkeved egner seg meget godt som energikilde.

Forberedelser

 • Innhent tillatelse fra grunneier til å felle minimum ett bjørketre
 • Kanskje kan dere få med dere en skogsarbeider som kan lære dere en profesjonell måte å felle trær og hogge ved på, både moderne og tradisjonell?

Gjennomføring

 1. Alle må lære bruk av kniv, øks og sag. (Se vedlegg "Kniv, øks og sag").
 2. Anslå høyden til treet. Etter på kan dere kontrollmåle. Var anslaget riktig? Se link til høyre for ulike metoder dere kan bruke.
 3. Når vi skal felle et tre, lager vi et styreskår og felleskår. Har du ikke gjort dette før, er det god forklaring på wiki. Se link til høyre. Når treet er felt, fjerner vi kvistene med sag eller øks.
 4. Finn alderen på treet ved å telle årringene. La flere telle og bruk gjennomsnittet når dere setter opp resultatene på klasseromstreet.
 5. Fjerne never for videre bruk:
  • Den beste sesongen for å ta never er om våren når sevja stiger, men det går an å gjøre det ellers i året også, i alle fall når vi skal øve oss på et felt tre.
  • Å ta never er et håndverk som krever trening. Derfor er det fint å øve på et tre som allerede er felt. På levende trær er det fort gjort å skjære inn i det grønne laget på innsiden av neveren og skade dette. I det grønne laget går sevja og ødelegger vi dette, vil vanntransporten i treet hemmes.
  • Snitt med en skarp kniv rundt det området av neveren du vil fjerne. Ta tak med kniven i hjørnet av området og dra forsiktig, så vil neveren løsne. Ønsker du et stort stykke kan du skjære et spor i neveren i en spiral nedover treet.
  • Neveren kan selvfølgelig også fjernes før dere feller treet, men da har ikke så mange mulighet til å jobbe samtidig med å ta never.
 6. For å transportere bjørka til et passende sted for videre bearbeiding, kan det være lurt å sage den opp i passende lengder slik at to elever kan bære en stokk sammen.
 7. Kløyve nå eller senere?
  Bjørka kan være litt seig å sage opp i passende lengder og kløyve når den er fersk. Derfor bør den stå til tørk i noen måneder før dere hogger den opp. Kanskje neste års trinn kan starte sitt undervisningsopplegg om bjørka med å kløyve veden dere har hugget? Selv blir dere nødt til å kjøpe litt bjørkeved eller be elevene ta med hjemme fra til det videre opplegget.
 8. Husk å ta mange bilder som dere kan henge opp rundt klasseromstreet deres!

Etterarbeid

 1. Vi limer inn bilder ved siden av klasseromstreet vårt.
 2. Vi beregner gjennomsnittet for hva vi antok var høyden og ser om det avviker mye fra det resultatet vi målte da treet var felt.
 3. Vi regner ut gjennomsnittet for alderen på treet basert på tellingene som ble foretatt.
 4. Resultatene framstilles grafisk og limes inn ved siden av klasseromstreet vårt.

 

Materialer og utstyr

 • Buesager
 • Økser
 • Skarpe kniver
 • Evt annet hogstutstyr som der har tilgang på

Nettressurser

(no.wikipedia.org)