Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Mål temperaturen i gropa

En fin aktivitet er å ta med seg flere steiketermometre og måle temperaturen ulike steder i og utenfor gropa.

Dere kan logge dette automatisk eller måle manuelt og skrive det inn i et skjemaet (se vedlegg: Temperaturlogg for kokegrop). Elevene kan så plotte det når de kommer tilbake til undervisningsrommet.

Måling av temperatur i kokegropa. Foto: Erik Fooaldi Måling av temperatur i kokegropa. Foto: Erik Fooaldi

Kokegropaktiviteten som åpent forsøk i forhold til temperaturmåling:

  • Hvor mange termometre er det ønskelig å ha?
  • Skal man logge automatisk, manuelt eller begge deler?
  • Hvor skal termometeret/termometerne plasseres? (dersom man plasserer et termometer inne i maten vil man ha en indikasjon på hvor langt maten er kommet. Er temperaturen den samme høyt oppe og dypt nede i gropa? Hvor langt utenfor gropa sprer varmen seg, oppover og til sidene?) Det er også mulig å måle temperaturen på overflaten av steinen dersom man har et IR-termometer
  • Hvor ofte skal temperaturen leses av? Skal man lese av like ofte gjennom hele koketiden? 
  • Hvordan kan/bør målingene visualiseres eller rapporteres?

Kommentarer/praktiske tips

Temperaturmåling gjort ved tilberedning av lammelår i kokegrop. Ved denne anledningen ble det brukt datalogger, men det er også mulig å bruke steketermometer. Utstyret bør tåle temperaturer opp mot 500 grader, eller man må leve med at det kanskje kan gå i stykker. Temperaturmåling gjort ved tilberedning av lammelår i kokegrop. Ved denne anledningen ble det brukt datalogger, men det er også mulig å bruke steketermometer. Utstyret bør tåle temperaturer opp mot 500 grader, eller man må leve med at det kanskje kan gå i stykker.

 

Materialer og utstyr

  • dataloggere eller termometer