Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvordan lager vi ei kokegrop i dag?

Kokegroper kan ha ulike utforminger og ulik bruksmåte, men hovedprinsippet er at vi tilbereder mat ved å pakke den inn og la den ligge tildekket sammen med oppvarmede steiner slik at den blir «tørrkokt».

Det finnes flere måter å lage mat i kokegrop. Metoden som er beskrevet her avviker noe fra den som er beskrevet i den arkeologiske litteraturen (se den historiske artikkelen), men er velprøvd i skolesammenheng og gir godt resultat.

 1. Grav et hull i bakken. Pass på at torva er i mest mulig hele stykker. Størrelsen på hullet avhenger av mengde mat, dybden avhenger av metoden og hvor flate stein en har tilgang til. Et rektangel på 1 x 1,5 meter med dybde 50-60 cm vil kunne gi plass til et par lammelår og 20-30 poteter. (Bilde 1 i bildeserien neders på siden)
 2. Dekk først veggene og deretter bunnen i gropa med stein, og tenn opp et bål nede i den. (Bilde 2, historisk sett er det ikke grunnlag for å si at man dekket veggene, men dette gir et godt og jevnt kokeresultat).
 3. Pakk maten godt inn, enten i aluminiumsfolie eller store blader. Det er i begge tilfeller nødvendig med flere lag (se oppskrifter sist i artikkelen). Dette kan også gjøres dagen i forveien. (Bilde 3)
 4. Når båler brenner godt legger dere på mer stein og lar bålet brenne helt ned. (Bilde 4)
 5. Løft ut de løse steinene, men ikke de som dekker bunn og vegger. Legg mat og stein lagvis oppå hverandre og hvelv torva tilbake over gropa. Bruk stein og jord for å dekke til der det er utett. Dersom det er utett, kan dette sees ved at det siver ut damp. (Bilde 5).
 6. Maten skal så ligge så lenge som dere mener er nødvendig. Hele lammelår bør f.eks. ligge 2,5-4 timer, mens fisk kan ligge vesentlig kortere.
 7. Hvelv torva til side og plukk ut den varme steinen og maten. Fisk, kylling og kjøtt må løftes forsiktig ut fordi den lett faller fra hverandre. (Bilde 6)
 8. Etter bruk kan dere slippe ned et kronestykke eller femtiøring før dere graver igjen. Dersom stedet en gang blir gjenstand for arkeologisk utgravning vil fagfolkene lett forstå at gropen er av nyere dato.


Mat laget i kokegrop vil ofte ha svært god smak. Dette skyldes blant annet den lange tilberedelsestiden, men også at maten får koke i sin egen kraft. Temperaturen er til å begynne med høy og avtar etter hvert. Dette er grunnleggende annerledes enn når man ellers lager mat, da varme blir tilført hele tiden (steikeovnen eller kokeplata står på, grillen brenner etc.).
 

Kokegropaktiviteten som åpent forsøk

Planlegging og gjennomføring av en slik aktivitet krever at en må ta stilling til mange ulike spørsmål, både i forkant og underveis. Dette kan læreren gjøre selv, eller man kan ta med elevene på dette i større eller mindre grad avhengig av årstrinn og hvilken målsetning man har med aktiviteten. Planlegging krever at man kan formulere spørsmål, legge en plan, og argumentere for hvordan dette skal løses. Eksempler på slike problemstillinger kan være:

 • Valg av mat; type og mengde (avhenger av tilgang, pris, antall personer, smak og behag)
 • Plassering av mat i gropa (avhenger av type mat, mat som skal ha mindre varmebehandlig kan plasseres tettere og i mindre kontakt med varm stein enn mat som trenger lengre og kraftigere varmebehandling)
 • Valg av tilberedningstid (avhenger av type mat)
 • Kokegropa
  • Hvor er det lurt å grave? (jordforhold, tilgang til vann, brannfare, hva er mest praktisk)
  • Hvor stor og dyp skal gropen være? (avhenger av mengde mat)

Det ligger også godt til rette for å formulere hypoteser omkring ting som observeres eller måles. Elevene må da vurdere og argumentere for og mot disse i forkant, underveis og i etterkant av målingene og observasjonene.

Kommentarer/praktiske tips

Forberedelser og tidsbruk

Dere bør ha sjekket ut området i forkant. Det går gjerne med en hel dag, men det er to lengre naturlige pauser underveis som kan brukes til andre aktiviteter. Deler dere opp i grupper kan dere gjennomføre parallelle aktiviteter. Et grovt tidsskjema kan se slik ut: 

Tidsbruk Aktivitet
Dagen i forveien eller mens man venter på at bålet skal brenne ned Krydre og pakke inn maten. Dersom den er pakket dagen før må den oppbevares i kjøleskap. Dersom maten er frossen bør den tas ut i god tid. Hele lammelår bør minst tine over natten (romtemperert mat går mye raskere å varme opp enn om den er delvis frossen eller kjøleskapskald)
45 min‑2 timer Grave grop, samle stein, steinsette gropen
0,5 time Tenne opp bål i grop
1,5 time La bålet brenne ned
(legge på mer stein når bålet brenner godt)
0,5 time Plukke ut løs stein. Legge i mat og stein, dekke til med torv
1-4 timer Evt. andre aktiviteter mens maten blir kokt
Ventetiden avhenger av type mat, se oppskriftene nederst
0,5 time Åpne grop
.... Spise

 

Rammebetingelser, tillatelse og sikkerhet

Tillatelse og sikkerhet: Dere må innhente tillatelse til å bruke åpen ild, og dere bør ha god tilgang på vann i tilfelle behov for rask slukking

Grunnforhold og omgivelser: Jorden bør være grei og grave i og ikke alt for fuktig. Dere bør ikke grave for nær vannet, da vann kan slå opp fra undersiden. Sandstrand er ikke egnet å grave i, grunnen må være slik at den ikke raser ut når dere graver rette vegger på gropa.

Stein (NB!): Det bør være god tilgang på steiner av størrelsen 10-40 cm: Steinene som skal dekke sider og bunn kan være relativt store, resten må være av en størrelse som gjør at dere greit kan få dem opp av gropa selv om de er varme. Fasongen på steinene er ikke avgjørende, men noenlunde flate steiner er enklere å bruke. Når vi har steinsatt gropa, er en grei tommelfingerregel at vi trenger like mye stein til å legge imellom maten. Har vi for lite stein kan det føre til at maten ikke blir helt kokt, eller at det tar lengre tid. Steiner og mat må ligge slik at maten kommer i størst mulig kontakt med steinene.

Sporløs ferdsel: Etter at dere er ferdig skal dere forlate stedet mest mulig uberørt. På denne måten kan også de som kommer etter dere oppleve gleden av å møte den uberørte naturen. Steinene fra kokegropa legges tilbake, dere tar med all søppel som ikke brennes, og gropa fylles igjen med jorda som ble gravet opp. Torva bør holdes mest mulig hel og trampes godt på plass. Grunneeier har lov til bortvise mennesker som gjør skade på eiendommen.

Egnede matvarer

Matvarer som egner seg godt til kokegrop er lammelår (med eller uten bein), hel fisk (f.eks. ørret eller laks), poteter og kylling. Fremgangsmåtene er enkle, se mengder og oppskrifter nedenfor. Merk at disse matvarene er valgt av hensyn til matlagingen og ikke fordi de er historisk korrekt. Poteter fantes ikke her til lands i forhistorisk tid, og antakelig heller ikke kylling.

Oppskrifter og mengder for mat i kokegrop

Maten kan serveres som den er, eller dere kan lage en salat til. Som tilbehør er det ofte tilstrekkelig med rømme/dressing og evt. smør/margarin til potetene.

  Mengder mat per person
  Fullverdig måltid, voksen «En smak», voksen Fullverdig måltid, barn «En smak», barn
lammelår med bein 300 g 100 g 150 g 50 g
laks 250 g 85 g 150 g 50 g
kylling 1/2 kylling 1/4 kylling 1/4 kylling 1/8 kylling
potet 1-2 store 1 stk 1-2 stk 1 stk

 

Lammelår

Et helt lår, tint
1-2 hele hvitløk (etter smak)
Salt, pepper, urter (f.eks. rosmarin eller timian)

Kan gjøres dagen i forveien (kjøttet smaker best da): Gni låret med salt, pepper og urter. Lag snitt i låret og stikk inn hele eller halve hvitløksfedd. Pakk inn i minst 4 lag solid aluminiumsfolie.

Ta ut kjøttet samme morgen som det skal i gropa slik at det ikke er kaldt når det legges i gropa. Når kjøttet skal tas ut av gropa må det løftes forsiktig og ikke etter beinet fordi en lett kan dra beinet av resten av låret.

Koketid: 2,5-4 timer (større lår, lengre koketid)

Laks/ørret

En hel laks eller ørret, tint
Salt, pepper, urter (f.eks. timian, persille eller dill), evt. sitron

Tørk godt av fisken utvendig, ta ut innmat og skjær evt. av hode og spor (hale). Skyll fisken innvendig. Strø salt, pepper og urter og legg evt. sitronbåter inne i fisken. Pakk inn i minst 4 lag solid aluminiumsfolie.

Koketid: 1-1,5 time pakket i folie. Dersom man lager både laks og lam kan man vurdere å grave en grop til hver av disse

Kylling

En hel (rå) kylling, tint
Salt/paprika, salt/pepper eller andre urter/krydder (merk at grillkrydder ofte er tilsatt salt)

Gni kyllingen med krydder. Behandle ellers som laks.

Koketid: Som for laks, men tåler å ligge noe lengre. Dersom den ligger sammen med laks bør altså laksen skjermes noe (færre varme steiner i direkte kontakt, høyere opp i gropen), mens man kan legge mer stein rundt kyllingen.

Poteter

Vask potetene. Pakk inn potetene enkeltvis i 3-4 lag folie. Potetene kan også pakkes flere sammen, men da er det en viss risiko for at de midterste blir mindre kokt enn de i kantene.

Koketid: 1,5-2,5 timer. Kan gjerne ligge i grop sammen med lammelår, men da noe tettere og i mindre kontakt med stein enn lammelåret. Omvendt dersom de ligger i grop sammen med laks eller kylling (potetene bør da ligge i bunnen der det er varmest, mens laksen/kyllingen skjermes).