Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Lysdiodekart

Lag et lysdiodekart over et naturfaglig tema og bruk kunnskaper om elektrisitet og ferdigheter i utforming/design.

Tegning

Finn et tema som du vil presentere som lysdiodekart. Det kan for eksempel være en oversikt over ørets oppbygning eller være en oppgave hvor du skal koble sammen spørsmål og svar.

Lag en plansje som skal være på forsiden av kasetten. Lag to loddrette navnelister, ett til forsiden og ett til baksiden av kassetten. Bestem hvor batteriet skal plasseres slik at det ikke er i veien for koblingene.

Lysdiodekart om øret

Kassetten

Lim og stift sammen kassetten. Slip hjørnene på slipemaskinen eller puss med sandpapir. Lim på det ferdige kartet/plansjen du har laget. Slå i møbelstiftene eller bor hull med 3 millimeter bor for splittbindersene og bøy dem på baksida. Bor hull med 5 millimeter bor der lysdiodene skal sitte.

Koblingen

 • Fest lysdiodene fra baksiden
 • Bøy ned ANODENE (det lengste benet)
 • Fest anodene sammen med RØDE ledere til motstanden
 • Fest motstanden med RØD leder til PLUSSPOLEN på batteriet
 • Fest KATODENE (det korestese benet) på hver lysdiode til sine resp. møbelstifter med SORT leder
 • Fest ledning fra minuspol på batteriet til pekekontakten på forsiden

Lodding

Avisloler ledningene og tvinn dem sammen slik at det blir god elektrisk kontakt. Test at kretsen virker. Lodd slik at kontaktpunktet blir forseglet. Det oppnår du ved å smelte litt loddetinn over punktet. Dette gjør at koplingen blir ganske sterk.

Lodding av lysdiodekart

Hvor mange lysdioder (LEDs) kan du ha i serie?

Med 4,5 V batteri: 

LEDs Resistans, ohm Lyser?
1 200 Ja
2 - Ja
3 - Nei

 

Med 9 V batteri:

Ds Resistans, ohm Lyser?
1 600 Ja
2 400 Ja
3 200 Ja
4 - Ja
5 - Nei

 

Flere lysdioder?

Du kan få flere lysdioder til å lyse ved å kople dem sammen i parallelle kretser.

7 lysdioder til å lyse på en gang dersom du lager en seriekopling med 4 lysdioder pluss en krets i parallell med 3 lysdioder + 200 ohm motstand i serie, som figuren viser.

Kobling av flere lysdioder

Lysdiodekart med 2 pekerbrytere

Koplingsskjema for å koble sammen spørsmål og svar er vist i figuren til høyre, her forsynt med 2 lysdioder og motstand i serie.

Slike lysdiodekart kan for eksempel være å koble sammen norske og engelske gloser, kople sammen flagg med land på et kart, koble sammen riktige navn på deler av øret.

Lysdiodekart med 2 pekerbrytere

 

 

Kommentarer/praktiske tips

Et lysdiodekart er en fin måte å presenterer resultater på. Her kan tekst, skisser, kart og geografiske framstillinger kombineres på en kreativ måte.

Elevene kan anvende kunnskap om elektriske kretser, motstand og lysdioder og ferdigheter fra forming som design, tegning og snekring. I tillegg vil elevene kunne få et naturlig forhold til moderne teknologi og prosesser som lodding. Det er likevel viktig at fokuset er på det faglige presentasjonen av stoffet.

Materialer og utstyr

Kasett med plansje:

 • papir
 • fargeblyanter
 • trelister
 • treplate
 • sløydlim
 • limstift
 • splittbinders eller møbelstifter
 • drill med 3 og 5 millimeter bor

 Elektronikk

 • lysdioder
 • motstand
 • loddeutstyr