Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • Ca 20-30 minutter til gjennomføring av leken.

30-leken

30-leken (eller 50-leken, vi velger selv hvor langt den skal gå) er en fin lek for å skape litt fysisk aktivitet samtidig som man repeterer teori gjennom å besvare oppgaver eller gjør praktiske oppgaver. Aktivitetene gjennomføres i grupper på 3-5 elever.

FORBEREDELSER – LAGE 30-LEKEN

Skriv ut kopieringsoriginalen "tall til 30-leken", del arkene på midten, skriv oppgaver på baksiden (forslag til oppgaver i kopieringsoriginalen "oppgaver til 30-leken" og laminer de 30 arkene. Lag hull på toppen med hullmaskin og fest fast strikk eller hyssing slik at lappene kan henges opp. Filene ligger til høyre.

GJENNOMFØRING

1. Henge opp lappene

Fordel lappene mellom elevene og la dem henge de rundt i terrenget. Jo mer lappene spres, jo mer må elevene løpe, men jo lenger tid tar leken.

2. Forklare og leke leken 

  • Elevene deles inn i grupper på 3-5 elever. Hver gruppe avtaler seg i mellom et kallesignal (dyrelyd).
  • Alle gruppene får kaste terningen, og må huske hva de får.
  • Når du sier: Klar-ferdig-gå, kan gruppene starte å lete etter det tallet som terningen viste.
  • Når gruppa finner tallet sitt, bruker de kallesignalet til å samle hele gruppa. Sammen løser gruppa oppgaven, løper tilbake til læreren og får godkjent svaret. Hvis svaret ikke er riktig, må de eneten gå tilbake til oppgaven å løse den på nytt eller få veiledning av deg til å løse oppgaven (avhenger av oppgavens art). Hvis svaret er riktig, får gruppa kaste terningen på nytt.
  • Når gruppa kaster terningen på nytt, legger de til det nye tallet til det de hadde fra før og leter etter lappen med summen de nå får. Eks. Fikk de 5 første gang og så 3, skal de nå lete etter lapp med nummeret 8. Slik fortsetter leken til første gruppe eller alle gruppene (avhenger av hvor lang tid dere har til rådighet) har kommet over 30.

3. Avslutning

  • Første gruppe over 30 har vunnet
  • Elevene hjelper til med å samle inn lappene igjen.
30-leken 30-leken

Materialer og utstyr

  • 30-lapper med tall og oppgaver (se kopieringsoriginal)
  • Terning, helst stor