Hopp til hovedinnhold

Sosial rettferdighet

Definisjonen av bærekraftig utvikling dekker ikke bare naturmiljø og økonomi, men også menneskelige og sosiale behov.

Begrepet bærekraftig utvikling har et sterkt budskap om en jevnere fordeling av verdens ressurser mellom mennesker og på tvers av landegrenser og generasjoner. I Brundtlandrapporten har begrepet et innhold som innebærer utvikling av demokrati. Fordeling og individuelle muligheter uavhengig av kjønn og bakgrunn er også en viktig del av begrepet.

Brundtlandrapportens målsetning om større solidaritet for å dekke menneskelige behov, kan også betegnes som ”sosial rettferdighet”. Store og voksende forskjeller mellom rike og fattige grupper i fattige land er et problem, og ikke sjelden er økt rikdom for de rike skapt gjennom overutnyttelse av naturen. Ofte går det på bekostning av de fattigste.

Sosial rettferdighet skal gjelde innen og mellom generasjoner. Brundtlandrapporten beskriver sosial rettigheter innen generasjoner på følgende måte: ”En bærekraftig utvikling forutsetter (…) at samfunnene dekker menneskelige behov både ved å øke produktiviteten og ved å sikre alle like muligheter”. Sosial rettferdighet mellom generasjoner innebærer like valgmuligheter for kommende generasjoner.

 

Skolebarn i India © Maria Sviland