Hopp til hovedinnhold

Introduksjon

Er vi alene i universet, eller finnes det andre former for liv enn dem vi kjenner til? Menneskets søken etter andre livsformer har pågått så lenge vi har hatt bevissthet om vår plass i universet, og det kommer stadig nye tegn på at det kan finnes liv på andre planeter. Universet rommer et ukjent antall galakser med milliarder av planeter. Solsystemet vårt befinner seg i ytterkanten av galaksen som heter Melkeveien, og utgjør bare et lite sandkorn i mylderet der ute. Noe liv kan finnes i vårt solsystem, kanskje på Mars? Men hva er egentlig liv, og hva skal til for at liv skal oppstå?

Naturfag gir rom for undring over utallige og kompliserte spørsmål om liv på andre planeter. Elevene har sett fantastiske fremstillinger om såkalt ekstraterrestrielt liv på tv og kino, og hørt og lest om bemannet romfart og utforskning av verdensrommet. I dette opplegget er det lagt opp til diskusjoner og aktiviteter som skal gi en grunnleggende forståelse og innføring i astrobiologien; Hva kjennetegner livet slik vi mennesker har definert det, og hva legges til grunn for søken etter liv andre steder?

Med utgangspunkt i kompetansemål er opplegget delt inn i ulike tema og aktiviteter som du kan gjennomføre med din klasse, enten samlet eller enkeltvis. Undervisningsoppleggene er ment å gi svar på faglige spørsmål, men også for å skape undring og bevissthet rundt vår eksistens på jorda. Oppleggene er ment som en veiledning, der du står fritt til å «klippe og lime» fagstoff, bilder og deler av opplegg etter dine ønsker og etter klassens behov.