Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Livet i verdensrommet

Er vi alene i universet eller finnes det andre former for liv enn dem vi kjenner til?

Åtte celler

Hva er liv?

Hva er liv, og hva kjennetegner liv?

Livet i verdensrommet 2

Liv på jorda

Hva må være tilstede for at en planet skal være beboelig for levende organismer?

Månen

Liv andre steder?

Vi har foreløpig ikke klart å finne liv noen andre steder enn på jorda. Finnes det tilsvarende forhold på noen andre kjente planeter eller måner? 

Livet i verdensrommet MELiSSA

Utforsking av verdensrommet

Mennesket har allerede vært på månen, men kan vi overleve i lengre tid på andre planeter?

lærer peker

Introduksjon

Beskrivelse av undervisningsopplegget.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
   • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Mangfold i naturen
   • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
   • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder
   • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet