Hopp til hovedinnhold

Sangtekstenes didaktikk

Sanger og musikk kan formidle følelser og opplevelser vi kjenner oss igjen i. De kan nå oss på helt andre måter enn læreboktekster. Bruk av musikk kan forberede et faglig tema i etterkant, og dette er noe vi kan utnytte i naturfagundervisningen.

Musikk kan brukes til å dra igang diskusjoner om naturfaglige emner, og det kan få flere elever aktivt med i arbeidet. Ofte er det noen ”faste” elever som tar seg av snakkingen i klassen, sammen med læreren. Andre elever er kanskje fornøyde med å lytte til det som sies og reflektere over det.

Musikk med relevante tekster kan skape en annerledes innfallsvinkel til et tema. Teksten og musikken kan sette det naturfaglige temaet i en ny sammenheng, og det kan dermed oppleves som interessant av flere elever.

Det er et poeng å bruke sangtekster fra musikk som ”treffer” elevene, gjerne fra kjente navn innen pop eller rock. At en pop-gruppe har sagt noe lurt som kan brukes i naturfag, kan faktisk være motiverende i seg selv.

Det kan være en utfordring å finne relevante og velegnede tekster. Det er for eksempel mye ”hjerte og smerte” og lite naturfag innen popmusikk. Men – dersom man først er oppmerksom på denne didaktiske muligheten, dukker det opp interessante tekster av og til. Selv har vi gode erfaringer med å bruke de følgende låtene som utgangspunkt for diskusjoner i naturfag:

Man e’ man med The Real Group

Sinna-sangen med Trang Fødsel

Lunsj i det grønne med Dumdum Boys

En sang om mobiltelefoner og mobilbruk
Surf alone med The Margarets