Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
Tidsbruk
 • Ca. 20 minutter

En sang om forurensning

Låta ”Lunch i det grønne” med den norske gruppa Dum Dum Boys kan sies å omhandle forurensning og miljøproblemer. I motsetning til lærebokas saklige og balanserte behandling av slike emner, er det imidlertid de sterke følelsene som formidles her.  Teksten kan brukes som utgangspunkt for en diskusjon om dette temaet.

Sangen spilles, mens teksten til sangen vises. Deretter kan elevene diskutere ut fra teksten, enten i grupper eller i plenum.

Forslag til spørsmål som kan tas opp:

 • Hva handler teksten om? Hvilke følelser er det som uttrykkes?
 • I teksten er det snakk om ”feil lukt og feil farge”, og det er naturlig å tenke på ulike typer forurensninger av miljøet vårt. Hvilke konkrete miljøproblemer kjenner dere til?
 • Hva kan gjøres for å løse eller bedre disse miljøproblemene? Nevn eksempler på tiltak eller strategier som du vet at samfunnet bruker for å bedre disse miljøproblemene.
 • I denne teksten uttrykkes sterke følelser av energiske, (og den gangen) unge rockere. Diskuter i hvilken grad vi mennesker vil uttrykke slike meninger på forskjellige måter avhengig av for eksempel vår alder eller rolle i samfunnet.

I ulike sammenhenger må vi bruke ord og uttrykksmåter som gjør at vi blir tatt på alvor og lyttet til. Tenk dere at en annen person skulle formidle tanker om det samme som Dum Dum Boys i teksten. Hvordan tror dere at disse personene ville uttrykke seg:

 • en leder for en miljøorganisasjon for ungdom
 • en opposisjonspolitiker på Stortinget
 • en miljøvernminister i Regjeringen
 • en industrileder
 • en leder for en bondeorganisasjon

Her kan grupper av elever ta for seg hver sin rolle, og deretter presentere forslaget sitt for resten av elevene.

Kommentarer/praktiske tips

Det er viktig at elevene kan se teksten mens den spilles, fordi det ellers kan være vanskelig å få med seg innholdet. Det er også fint å kunne se den under diskusjonen etterpå.

Dersom elevene diskutere i små grupper først, vil gjerne flere av dem bidra i diskusjonen i plenum etterpå. Da kan det også bli lettere å få fram forskjellige synspunkter.

Materialer og utstyr

 • Sangteksten til ”Lunch i det grønne”
 • CD og CD-spiller