Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Tidsbruk

 • Ca. 20 minutter

En sang om miljøproblemer og engasjement

I Sinna-sangen, med den norske gruppa Trang Fødsel, er det en snill idealist som har ordet. Han har de riktige meningene, støtter de riktige organisasjonene og kaller seg en «skap-sosialist». Men han gjør liksom ingenting med noe! Slike tanker kan mange kjenne seg igjen i. Sinna-sangen kan brukes som utgangspunkt for en diskusjon om miljøproblemer og de valg vi tar.

Sangen spilles, mens teksten til sangen vises. Deretter kan elevene diskutere ut fra teksten, enten i grupper eller i plenum.

Forslag til spørsmål som kan tas opp:

 • Hva sier personen i teksten?
 • Hvilke nasjonale eller internasjonale miljøproblemer kjenner dere til?
 • Hvordan kan slike miljøproblemer løses?
 • Hva gjør vi vanlige mennesker for å bidra til dette? Burde vi engasjere oss mer?
 • Mange miljøproblemer har mulige alvorlige følger for oss selv, men kanskje enda mer for våre etterkommere. Tenker vi mest på oss selv og mindre på de som kommer etter oss? 
 • Er mange av oss slike «skap-sosialister» som personen i teksten? I tilfelle, er dette valg som hver enkelt av oss gjør, eller kan det sees som et trekk ved samfunnssystemet som vi lever i?

Spørsmålene kan for eksempel relateres til temaet global oppvarming. Her har både dokumentasjon, internasjonale avtaler og framtidsperspektiver vært belyst i media i mange år.

Kommentarer/praktiske tips

Det er viktig at elevene kan se teksten mens sangen spilles, fordi det ellers kan være vanskelig å få med seg innholdet. Det er også fint å kunne se den under diskusjonen etterpå.

Dersom elevene diskuterer i små grupper først, vil gjerne flere av dem bidra i diskusjonen i plenum etterpå. Da kan det også bli lettere å få fram forskjellige synspunkter.

Materialer og utstyr

 • teksten til "Sinna-sangen"
 • CD med sangen og CD-spiller