naturfag.no

Valfaget teknologi i praksis

Valfaga skal medverke til at elevane, kvar for seg og i fellesskap, styrker lysta til å lære og opplever meistring gjennom praktisk og variert arbeid. Valfaga er tverrfaglege og skal medverke til heilskap og samanheng i opplæringa. Valfaget teknologi i praksis skal motivere elevane til å utvikle teknologiske produkt med utgangspunkt i lokale behov og problemstillingar. Valfaget handlar om å planleggje, konstruere og framstille gjenstandar og produkt med varierte materiale og teknologiske løysingar. 

 • Forsok
  hovedbilde for Beltebil

  Beltebil

  Bygg og programmer en beltebil med ROBOLEGO.
 • Læringsressurs
  hovedbilde for Drømmeboligen

  Drømmeboligen

  Prosjektet er en arkitektkonkurranse. Det lages modeller av et bolighus, tilpasset en tomt i nærmiljøet. Klasserommet er verksted.

 • Læringsressurs
  hovedbilde for Elektrisk mygg

  Elektrisk mygg

  Myggen bruker en liten elektromotor som vil kunne finnes igjen i miksmastere, hårfønere og små driller.

 • Artikkel
  hovedbilde for Grunnleggende ferdigheter i teknologi og design

  Grunnleggende ferdigheter i teknologi og design

  Artikkelen viser hvordan elevene bruker sine grunnleggende ferdigheter i ulike deler av prosessen fra idé til ferdig produkt.

 • Læringsressurs
  hovedbilde for Leker fra mange land

  Leker fra mange land

  Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har laget et undervisningsopplegg der elevene ikke bare skal lage en leke og sette seg inn i teknologien rundt leketøyet, men også se på hvor leken er i bruk. 

 • Forsok
  hovedbilde for Luftraketten

  Luftraketten

  Har du lyst til å gjøre noe som er virkelig gøy sammen med elevene dine? Oppskriften viser hvordan dere kan lage en rakett av papir som kan gå høyere enn et ni etasjes hus.

 • Læringsressurs
  hovedbilde for Oppdrag heisekran

  Oppdrag heisekran

  I arbeidet med å bygge en heisekranmodell utforsker elevene svinge- og løftemekanismer, vektstangprinsippet, taljer og bærende konstruksjoner.

 • Forsok
  hovedbilde for Orlandos oppdrag

  Orlandos oppdrag

  Lag en konstruksjon som kan skyte en bordtennisball ned i en bøtte på 5 meters avstand.
 • Artikkel
  hovedbilde for Plastforming

  Plastforming

  Plast er et godt egnet materiale for mange ulike prosjekter i teknologi og design. Det er mange måter å forme plast på, her skal vi se på knekking av plast ved hjelp av en plastknekker (linebender).

 • Læringsressurs
  hovedbilde for Praktisk trebygging

  Praktisk trebygging

  Skogbrukets kursinstitutt har utviklet 6 ulike aktiviteter som passer for valgfaget teknologi i praksis og teknologi og design i naturfag.

 • Artikkel
  hovedbilde for Prosjekt Grønt – bærekraftig produktdesign

  Prosjekt Grønt – bærekraftig produktdesign

  Teknologi- og designprosjekt utviklet på Ruseløkka skole. Elever skaper nye, bærekraftige produkter.
 • Undervisningsopplegg
  hovedbilde for Prosjektideer i mekanikk

  Prosjektideer i mekanikk

  Her får du tips og ideer til hva du kan lage i mekanikken.

 • Læringsressurs
  hovedbilde for SMART: Smarte klær

  SMART: Smarte klær

  Filmen viser et prosjekt om å lage arbeidsklær for fiskere.

 • Læringsressurs
  hovedbilde for SMART: Satellitten

  SMART: Satellitten

  Filmen viser hvordan den norske satellitten AISSat-1 er bygd opp, hvordan den samler inn data og hvordan data brukes.

 • Læringsressurs
  hovedbilde for SMART: Velferdsteknologi

  SMART: Velferdsteknologi

  Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger.

 • Forsok
  hovedbilde for Stilig bil! Er den rask også?

  Stilig bil! Er den rask også?

  Lag en bil som kan kjøre så fort som mulig. Gjennomfør deretter et billøp