Hopp til hovedinnhold

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Celler

Animasjoner og interaktive oppgaver om hvordan ulike celler er bygd opp og hva slags funksjoner de har.

Celler viten
  • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

    Kompetansemål

    • 10. trinn
      • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon (KM843)

Kan utføres i sammenheng med