Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Celler

Animasjoner og interaktive oppgaver om hvordan ulike celler er bygd opp og hva slags funksjoner de har.

Celler viten
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon (KM843)

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
   • gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

Kan utføres i sammenheng med