Celler

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en innføring i cellers oppbygning, celledeling, DNA og arv.

Skjermdump Celler

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Programmet en oppdatert versjon av det som tidligere var første del av programmet Genteknologi.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Mangfold i naturen
      • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
      • gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

Læringsressurs