Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Pliosaurens historie

Pliosauren var et marint rovdyr som levde for 150 millioner år siden. I 2008 ble skjelettet av en pliosaur funne oppe i et fjell på Svalbard. Denne animasjonen viser hva som skjedde med dyret fra det døde til det ble funnet i fjellet.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk