Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Pliosaur

Les korte tekster om pliosauren og løs interaktive oppgaver til tekstene.

 

Kommentarer/praktiske tips

Å benytte tekster som elevene skal rekonstruere, gir god trening i lesing og større grad av refleksjon rundt innholdet. I denne aktiviteten skal elevene fylle inn ord i tekst og svare på flervalgsoppgaver knyttet til tekster.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk