Undervisningsopplegg

Hvor

  • Inne
  • Naturfagrom
  • Undervisningsrom

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Vi undersøker lungene

Hvordan fungerer lungene våre? Her er en serie med aktiviteter dere kan bruke for å undersøke lungene.

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Kropp og helse
      • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen