Undervisningsopplegg

Passer for

 • fysikk 2

Kvantefysikk

Kvantefysikken er en forunderlig og fascinerende mikroverden som bryter med klassisk fysikk.

I dette opplegget jobber elevene med programmet Kvantefysikk på viten.no som består av de fem delene Behov for ny fysikk, Lys som partikler, Røntgenstråling, Partikler som bølger og Kvantefysikk og filosofi. Elevene lærer om kvantefysikk gjennom bl.a. filmer, animasjoner og historiske tilbakeblikk. De skal trene på å tenke og argumentere som fysikere. Noen ganger skal de diskutere spørsmål fysikken ennå ikke har entydige svar på.

Tidsbruk

Behov for ny fysikk 90 minutt
Lys som partikler 90 minutt
Røntgenstråling 45 minutt
Partikler som bølger 45 minutt
Kvantefysikk og filosofi 90 minutt
TOTALT 4 x 90 minutt
 • Læreplan i fysikk (FYS01-02)

  Kjerneelement

  • Praksiser og tenkemåter i fysikk (KE612)
  • Energi og energioverføring (KE613)

  Kompetansemål

  • Fysikk 2
   • gjøre rede for hva som skiller kvanteobjekter fra klassiske objekter, og beskrive situasjoner der kvanteeffekter observeres (KM5121)