Undervisningsopplegg

Passer for

 • fysikk 2

Kvantefysikk

Kvantefysikken er en forunderlig og fascinerende mikroverden som bryter med klassisk fysikk.

I dette opplegget jobber elevene med programmet Kvantefysikk på viten.no som består av de fem delene Behov for ny fysikk, Lys som partikler, Røntgenstråling, Partikler som bølger og Kvantefysikk og filosofi. Elevene lærer om kvantefysikk gjennom bl.a. filmer, animasjoner og historiske tilbakeblikk. De skal trene på å tenke og argumentere som fysikere. Noen ganger skal de diskutere spørsmål fysikken ennå ikke har entydige svar på.

Tidsbruk

Behov for ny fysikk 90 minutt
Lys som partikler 90 minutt
Røntgenstråling 45 minutt
Partikler som bølger 45 minutt
Kvantefysikk og filosofi 90 minutt
TOTALT 4 x 90 minutt
 • Læreplan i fysikk (FYS01-02)

  Kjerneelement

  • Praksiser og tenkemåter i fysikk (KE612)
  • Energi og energioverføring (KE613)

  Kompetansemål

  • Fysikk 2
   • gjøre rede for hva som skiller kvanteobjekter fra klassiske objekter, og beskrive situasjoner der kvanteeffekter observeres (KM5121)

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 2
  • Moderne fysikk
   • gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
   • gjøre rede for Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og gjøre rede for erkjennelsesmessige konsekvenser av dem
  • Den unge forskeren
   • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
   • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart
  • Fysikk og teknologi
   • beskrive fysiske prinsipper bak medisinske undersøkelser som røntgen, ultralydavbildning og magnetisk resonansavbildning