Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • kjemi 2

Antioksidanter

De fleste vet at nyper, blåbær og solbær inneholder antioksidanter. Som en utvidelse av en tradisjonell redokstitrering kan elevene undersøke ulike næringsmidlers innhold av antioksidanter.

De fleste lærebøker i kjemi bekriver forsøk der elevene bruker kaliumpermanganatløsning i en redokstitrering. Når elevene har gjennomført et slikt forsøk, kan de lage en plan for hvordan de kan vurdere antioksidantegenskapene til ulike næringsmidler.

Faglig forklaring

En antioksidant er et stoff som minsker eller hindrer oksidasjon. I en titrering med permanganat der vi tilsetter en antioksidant i tillegg til stoffet vi i utgangspunktet vil oksidere, vil antioksidanten reagere med permanganaten. Forbruket av permanganat vil dermed øke. Denne informasjonen kan elevene bruke til å vurdere næringsmidlene de har valgt inneholde lite eller mye antioksidanter.

Kommentarer/praktiske tips

Det kan være spennende for elevene å undersøke ulike stoffer for å se om det er forskjeller.

En annen tilnærming kan være at elevene undersøker de samme stoffene, men med litt forkjellig metode. På denne måten får de et datagrunnlag de kan bruke til å diskutere reslutatene de har kommet fram til.

Når elevene velger stoffer de vil undersøke vil de møte utfordringer når det gjelder mengde stoff og fortynning. Da kan det være greit å gjøre noen grovundersøkelser i forkant.


En annen utvidelse av forsøket kan være å sammenligne ulike stoffer for å finne ut hvilket stoff som inneholder mest antioksidanter.

En gjennomført variant

Elevene fulgte en oppskrift i læreboka der de bestemte hydrogenperoksidinnholdet i gurglevann ved titrering med kaliumpermanganat.  En løsning med 25 mL fortynnet gurglevann og 5 mL svovelsyre (3 mol/L) ga et forbruk av permanganat 0,02 mol/L på 12,4 mL.

Deretter knuste elevene en en blåbærtablett som de løste i vann og fortynnet til 500 mL. De tok ut 25 mL blåbærløsning, tilsatte 5 mL svovelsyre og titrerte med permanganatløsning.  Det ga omslag etter 6,5 mL.  Til slutt  titrerte de en prøve gurglevann (25 mL) + 25 mL blåbærløsning + svovelsyre og fikk omslag etter 17,0mL tilsatt permanganat.

Materialer og utstyr

utstyr til en tradisjonell permanganattitrering

næringsmidler som innholder antioksidanter

 

Tema

Nettressurser