Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 45 minutter

Økt 2: Hva gjør en geolog?

Elevene lærer hva en geolog gjør, og skal begynne å bygge opp klassens egen steinsamling.

Læringsmål

Elevene skal få kjennskap til at geologi handler om jordas oppbygning og forandring, og at geologer studerer jorda, blant annet ved å observere og å sammenligne stein.

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
 2A. Før innsamlingen  10 minutter
 2B. Innsamling av stein  20 minutter
 2C. Etter innsamlingen  15 minutter
 TOTALT  45 minutter

 

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • geolog
  forsker som studerer hvordan jorda er bygget opp og hvordan den forandrer seg
 • geologi
  læren om hvordan jorda ble til, hvordan den er bygget opp og hvordan den forandrer seg

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting