Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 1-2

Eplegleder

Høstens epler kan være et utgangspunkt for mange spennende opplevelser og utforskning.

Foto: Elisabeth Tverre Foto: Elisabeth Tverre

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Kropp og helse
   • beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne

Nettressurser