Undervisningsopplegg

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Julepynt

Her er en samling aktiviteter med laging av juletrekurver, sprelle-engel og sprettopp-kort.

Julekurver Julekurver

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Teknologi og design
      • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

Tema