Passer for

 • fysikk 2

Moderne fysikk

FoU-prosjektet ReleKvant utviklar nettbaserte læringsressursar i kvantefysikk og relativitetsteori for fysikk 2 i vidaregåande skule. Ressursane byggjer på fagdidaktisk forsking, og utprøvingane bidreg til å forbetre ressursane. Denne lærarrettleiinga gir støtte til planlegging og praktisk gjennomføring.

Har du spørsmål til lærarrettleinga? Send epost til relekvant@fys.uio.no.

I undervisningsopplegga legg vi vekt på å:

 • utfordre elevar til å bruke språket munnleg og skriftleg i læringsprosessen
 • nytte historiske og filosofiske perspektiv, samt aktuelle diskusjonar og teknologiske bruksområde, for å gjera undervisninga relevant og motiverande
 • bruke animasjonar og simuleringar for at elevar skal få utforske fenomen som er vanskeleg å visualisere
 • støtte lærarar i å bruke varierte læringsaktivitetar, kommunikasjonsformer og vurdering for læring

 

Utdrag fra læreplanen i fysikk, formål med faget

 "I tillegg skal programfaget gi innsikt i at fysikk er en del av kulturarven, og at faget må ses i et historisk perspektiv."

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 2
  • Moderne fysikk
   • gjøre rede for postulatene som er grunnlag for den spesielle relativitetsteorien, drøfte kvalitativt noen av konsekvensene av denne teorien for tid, bevegelsesmengde og energi, og gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien
   • gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
   • gjøre rede for Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og gjøre rede for erkjennelsesmessige konsekvenser av dem
  • Den unge forskeren
   • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
   • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart
   • gjennomføre relevante forsøk innen de forskjellige hovedområdene, med og uten digitale verktøy
  • Fysikk og teknologi
   • beskrive fysiske prinsipper bak medisinske undersøkelser som røntgen, ultralydavbildning og magnetisk resonansavbildning