Hopp til hovedinnhold

Passer for

  • fysikk 2

Moderne fysikk

FoU-prosjektet ReleKvant utviklar nettbaserte læringsressursar i kvantefysikk og relativitetsteori for fysikk 2 i vidaregåande skule. Ressursane byggjer på fagdidaktisk forsking, og utprøvingane bidreg til å forbetre ressursane. Denne lærarrettleiinga gir støtte til planlegging og praktisk gjennomføring.

Har du spørsmål til lærarrettleinga? Send epost til relekvant@fys.uio.no.

I undervisningsopplegga legg vi vekt på å:

  • utfordre elevar til å bruke språket munnleg og skriftleg i læringsprosessen
  • nytte historiske og filosofiske perspektiv, samt aktuelle diskusjonar og teknologiske bruksområde, for å gjera undervisninga relevant og motiverande
  • bruke animasjonar og simuleringar for at elevar skal få utforske fenomen som er vanskeleg å visualisere
  • støtte lærarar i å bruke varierte læringsaktivitetar, kommunikasjonsformer og vurdering for læring

 

Utdrag fra læreplanen i fysikk, formål med faget

 "I tillegg skal programfaget gi innsikt i at fysikk er en del av kulturarven, og at faget må ses i et historisk perspektiv."