Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Et undervisningsopplegg knyttet til følgende kompetansemål er under utvikling:

  • beskrive ulike typer elektromagnetisk stråling og gi eksempler på hvordan stråling benyttes i trådløs kommunikasjon