Hopp til hovedinnhold

Analyse og struktur av molekyler

I løpet av det siste hundreåret har kjemikere utviklet en lang rekke elegante analysemetoder for å bestemme strukturen til kjemiske substanser. Noen eksempler er klassiske kjemiske analyser med en rekke ulike testreaksjoner og metoder, ultrafiolett og synlig lys spektroskopi, Infrarød spektroskopi, massespektrometri, røntgen-, nøytron- og elektrondiffraksjon og kjernemagnetisk resonans spektroskopi.

Ulike metoder for kjemisk analyse Ulike metoder for kjemisk analyse Kjemisk analyse av stoffer Kjemisk analyse av stoffer

Under VM i friidrett i Paris i 2003 ble det raskt kjent at en av de kvinnelige gullmedaljevinnerne hadde brukt modafinil, et legemiddel som kan være prestasjonsfremmende.

Dette er bare ett av mange nyhetsoppslag der analytisk kjemi er involvert. Vi opplever nesten daglig slike nyheter. En dag er det en kjendis som har kjørt i beruset tilstand, neste dag viser det seg at enkelte matvarer inneholder akrylamid og vi får vite at isbjørnen på Svalbard har et  faretruende høyt innhold av miljøgifter. Dette er eksempel på hvor nyttig analytisk kjemi kan være for samfunnet: vi kan ta de som kjører i fylla, vi kan få sikrere matvarer og vi får argumenter for kontroll og eventuelt forbud mot bruk av visse miljøgifter.

Samtidig viser dette at de som utfører kjemiske analyser har et stort ansvar. Analyseresultatene kan brukes til sanksjoner mot mennesker. Dette kan være tap av retten til å være foreldre, tap av arbeid, tap av skoleplass eller at den det gjelder kan bli sendt i fengsel. En må også huske at analytikeren som oftest bare får et glass med prøve inn i sitt laboratorium, og strengt tatt bare kan uttale seg om innholdet i dette prøveglasset.

Når data skal brukes til sanksjoner mot personer, har analytikeren også en plikt til å være sikker på at analyseresultatet blir tilordnet rett person, det vil si at en må være sikker på at hele prøvetakingskjeden er under full kontroll og at den er kvalitetssikret.

Bakgrunnsstoff

Nettressurser