Hopp til hovedinnhold

Fasit oppgave 1-17 Analyse Molekyler

Fasit på oppgaver fra "Analyse og strukturer av molekyler".

1) x = 8.

2) (a) 2, (b) 3.

3) 2Na2S2O3(aq) + I2(aq) → 2NaI(aq) + Na2S4O6(aq)
Endepunktet for titreringen er nådd i det øyeblikket den gulbrune fargen fra l2 forsvinner. Det vil være enklere å observere et endepunkt dersom det tilsettes litt stivelse til løsningen. Stivelse og I2 danner et intenst mørkeblåttfarget kompleks. Denne fargen forsvinner ved titreringens ekvivalenspunkt, og er lett å observere visuelt.

4) Vann.

2YBa2Cu3O8(s) + 9H2(g) → Y2O3(s) + 4BaO(s) +6Cu(s) + 9H2O(g)

5) Karbondioksid, nitrogenoksider, vann og svoveloksider. (NB: I de fleste forbrenningsanalyser blir det dannet nitrogenoksider som så blir redusert til nitrogengass, og denne brukes til å beregne nitrogeninnholdet i prøven.)

6) Hydrogenatomer har bare ett elektron.

7) Deuterium har ett proton og ett nøytron i kjernen. Hydrogen har bare ett proton i kjernen.

8) (a), (i) H2O, (iii) CO og (iv) NH3. Atomene i O2 har lik elektronegativitet slik at ikke blir noen asymmetri i ladningsfordelingen. I de tre andre molekylene er det asymmetri i ladningsfordelingen siden det er forskjell i elektronnegativitet mellom de ulike atomene i molekylet. I tillegg er den romlige formen av molekylene slik at ulikheter i ladningsfordelingen ikke kan nulles ut

analyse_fasit_opg8

(b) Både S=O- og C=O-bindingene har et dipolmoment, men CO2 har lineær form, slik at dipolmomentet nulles ut, mens SO2 som har en vinklet form, har et dipolmoment.

9) Hydrogenatomene i metan er omgitt av flere elektroner enn hydrogenatomene i vann. Grunnen til dette er at de sterkt elektronegative oksygenatomene i vann vil trekke elektroner
vekk fra hydrogenatomene.
 

 10)

analyse_fasit_opg10

Alle H-atomene har de samme kjemiske omgivelsene.

11)

 

 

analyse_fasit_opg11.gif