Vurdering

I Forskerføtter får du som lærer tilgang på en rekke verktøy for å vurdere elevenes faglige progresjon. Du får tips til underveisvurdering, og det tilbys oppgaver til sluttvurdering. Underveisvurdering er spesielt vektlagt. Dette er vurdering for læring hvor du kartlegger elevenes forståelse og bruker denne informasjonen til å støtte og fremme elevenes læring og tilpasse undervisningen etter elevenes behov. Sluttvurdering er vurdering av elevenes læring, det vil si kompetansen og måloppnåelsen til eleven på det tidspunktet vurderingen skjer.

Slik ser vurderingen ut på nett: Tips til vurdering er integrert i lærerveiledningen på steder der det er tilrettelagt for å sjekke elevenes forståelse og progresjon, og på steder der det er strategisk viktig. Dette kan for eksempel være når du går rundt og hører elevene diskuterer, eller før du går videre til en ny aktivitet.

Det står Tips til underveisvurdering under punktet der det er aktuelt. Dette er en boks som åpner seg når du klikker på den, og der finner du vurderingstips og lenke til den progresjonstabellen som hører til. 

Oppgaver som kan brukes til summativ vurdering kommer snart.

Klikk i menyen til venstre for å lese mer om de ulike vurderingstypene.