Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Varm opp en vannsøyle

Her skal dere observere hva som skjer med vann når det får høyere temperatur.

  1. Et glassrør med kaldt vann i et glass med varmt vann Sett et glassrør gjennom korken og ned i reagensrøret. Fyll reagensrøret med så kaldt vann som mulig. Vannet skal fylle reagensrøret  og nå et stykke opp i glassrøret. Marker med en tusjstrek hvor høyt vannsøylen når.
  2. Sett reagensrøret ned i et glass med vann. Vannet skal ha romtemperatur.
  3. Observer hva som skjer med vannsøylen. Prøv å forklar hva som skjer.

Faglig forklaring

Vann har minst volum ved 4 ºC. Det vil si at vannmolekylene ligger tettest i vann ved 4 ºC sammenlignet med is eller vann med høyere temperatur. Derfor avtar søylen når vannet varmes opp fra 1 ºC til 4 ºC. Deretter stiger søylen igjen når vannet varmes opp fra 4 ºC til romtemperatur. 

 

Materialer og utstyr

  • glass
  • reagensrør
  • kork med hull
  • glassrør
  • tusj
  • vann

Tema

Nettressurser

(no.frederiksen.eu)
Varm etanol i en kolbe med hendene og få den til å koke.