Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 5-7

Gasser, væsker og faste stoffer

Dette undervisningsopplegget handler om stoffer i fast-, væske- og gassform. Demonstrasjon av en varmluftsballong egner seg for å skape motivasjon og undring. I de første aktivitetene skal elevene dramatisere gass, væske og fast stoff. Deretter skal de gjøre forsøk med vann i ulike faser.

Vann, is og damp Vann, is og damp

Kort om partikkelmodellen

 • alle stoffer er laget av partikler
 • mellom partiklene er det tomrom
 • alle partiklene er i bevegelse
 • kraftigere partikkelbevegelse betyr høyere temperatur 
 • i fast stoff og væske er avstanden mellom partiklene omtrent like stor
 • i gass er avstanden mellom partiklene omtrent ti ganger større enn i væske

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar (KM768)
   • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem (KM776)
   • bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser (KM829)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)

Nettressurser