Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Gasser, væsker og faste stoffer

Dette undervisningsopplegget handler om stoffer i fast-, væske- og gassform. Demonstrasjon av en varmluftsballong egner seg for å skape motivasjon og undring. I de første aktivitetene skal elevene dramatisere gass, væske og fast stoff. Deretter skal de gjøre forsøk med vann i ulike faser.

Vann, is og damp Vann, is og damp

Kort om partikkelmodellen

 • alle stoffer er laget av partikler
 • mellom partiklene er det tomrom
 • alle partiklene er i bevegelse
 • kraftigere partikkelbevegelse betyr høyere temperatur 
 • i fast stoff og væske er avstanden mellom partiklene omtrent like stor
 • i gass er avstanden mellom partiklene omtrent ti ganger større enn i væske

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Nettressurser