Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

 • 1-2 timer

Disseksjon av øye

Undersøk et øye og finn ut  hvilke deler det er bygget opp av og hvordan det virker.

 1. Studer hvordan øyet er bygd opp utvendig. Finn hvor synsnerven kommer ut på baksiden av øyet. Hva slags funksjon har den hvite massen rundt øyet? Kan dere se muskler? 
 2. Etter å ha studert utsiden skal dere skjære bort fettet og muskelrestene som omgir øyet. La synsnerven bli igjen.
 3. Hvilken farge har hinna som dekker mesteparten av øyet? Pirk på hinna og kjenn at den virker seig og sterk. Hva kaller vi denne hinna? Hva kaller vi den gjennomsiktige hinna som er foran pupillen? Hvorfor tror du den er gjennomsiktig?
 4. Mål lengden av øyet. Ta bildet av det eller lag en tegning.
 5. Dere skal nå se på hvordan et bilde blir dannet på netthinna inne i øyet. Vi kan ikke se dette bildet gjennom pupillen, men vi kan se det fra baksiden av øyet. Snu øyet slik at synsnerven vender ned og mot deg. Se på figur 1 som viser hvordan dere skjærer ut et lite vindu over synsnerven. Vinduet skal være 0,5 cm · 0,5 cm. Senehinna og netthinna er seig å skjære gjennom, og dere trenger en skarp skalpell. Legg et stykke matpapir på vinduet dere har skåret ut. Tenn stearinlyset og hold øyet med pupillen mot stearinlyset og se om du får dannet et bilde av stearinlyset på papiret. For å få bildet skarpt kan dere lage øyet litt kortere eller litt lengre ved å klemme forsiktig på det. Hvor stort er bildet som blir dannet på netthinna? Mål størrelsen på den virkelige gjenstanden. Hvor mange ganger blir bildet forminsket? Kan dere se at bildet på netthinna er opp ned?

  Figur 1. Et øye med et utskjært vindu Figur 1. Et øye med et utskjært vindu Figur 2. Et øye som blir delt i to av en skalpell Figur 2. Et øye som blir delt i to av en skalpell
 6. Del øyet i to ved å snitte i senehinnen midt på øyet som vist på figur 2. Hva er inni øyet? Hvordan får øyet den runde formen sin? Klarer du å få ut innholdet helt?
 7. Studer fremre halvdel. Bak hornhinnen ser dere en mørk sirkel med en ennå mørkere flekk i midten. Den mørke sirkelen er regnbuehinnen, mens den mørkere flekken er pupillen. Hvilken funksjon har pupillen?
 8. Prøv å finn en klar perle i den fremre delen av øyet. Hva tror du det er? Ta den forsiktig ut og legg den på et ark med bokstaver. Hva skjer? Prøv med forskjellig avstand mellom linsen og bokstav. Hva skjer nå? Se på andre ting gjennom linsen.
 9. Fjern resten av glasslegemet og studer innsiden av den bakre halvdelen av øyet. Hva slags oppgave har laget som dekker mesteparten av øyet innvendig? Finn stedet hvor netthinnen går over i synsnerven. Dette punktet kalles den blinde flekk.

Kommentarer/praktiske tips

Saueøyne er lettere å jobbe med enn griseøyne. Bestill øynene i god tid direkte fra slakteri. Det er mulig å bruke øyne fra storfe som er under 12 måneder gamle. For å bruke øyne fra storfe som er eldre enn dette (definert som SRM, spesifisert risikomateriale) må det søkes til Mattilsynets regionkontor for dispensasjon.

Punkt 5 hvor dere skal studere hvor netthinna fungerer, kan være vanskelig å få til. Men dette punktet er sentralt for å forstå hvordan øyet fungerer og er et spennende fenomen å studere. Dersom elevene ikke får det til, kan du som lærer demonstrere det.

Dissekeringen krever finmotorikk, noe elevene synes er en fin utfordring. Hvis skalpell benyttes er det viktig at den er skarp. For barnetrinnet er nok saks ofte være det beste. Da er det mindre fare for at noen skader seg.

Vi anbefaler at elevene jobber sammen i grupper på 3-4 elever.

En fin innledning til øyet kan være å la elevene se opp, se ned og se rundt i sirkel uten å bevege hodet. Seks muskler kontrollerer bevegelsen av øynene og gjør at vi kan se rundt i sirkel. Kuer har kun fire muskler slik at de kun kan se opp, ned, til venstre og til høyre, men ikke i sirkel.

 

Materialer og utstyr

Til hver gruppe

 • øye fra sau eller gris
 • skalpell
 • saks
 • petriskål
 • stearinlys
 • fyrstikker
 • litt matmapir

Til hver elev

 • hansker
 • elevark og eventuelt faktaark

Fellesmateriell:

 • en rull aluminiumsfolie
 • noen ruller tørkepapir

Er del av

Kan utføres i sammenheng med

Nettressurser

(exploratorium.edu)
Video av disseksjon og fakta om øyet.