Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2

Tidsbruk

 • Observasjonene bør foregå minst en måned

Observer månefaser

Studer månen hver dag i en lengre periode.

 1. Observer månen hver dag. Fyll inn månens form i observasjonsarket og noter dato. Dersom det er overskyet kan dere markere det ved å tegne en sky i ruten.
 2. Sett navn på de ulike månefasene på observasjonsarket.
 3. Hvor ofte er det fullmåne? Hvor ofte er det halvmåne? Hvorfor er det slik?

Faglig forklaring

Kommentarer/praktiske tips

Ulike lærere/klasser kan ha ansvar for forskjellige uker og lage en stort felles presentasjon i for eksempel en gang på skolen.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser

Materialer og utstyr

Til hver elev:

 • observasjonsskjema for månefaser
 • fargeblyant