Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 1-2
Tidsbruk
  • Observasjonene bør foregå minst en måned

Observer månefaser

Studer månen hver dag i en lengre periode.

  1. Observer månen hver dag. Fyll inn månens form i observasjonsarket og noter dato. Dersom det er overskyet kan dere markere det ved å tegne en sky i ruten.
  2. Sett navn på de ulike månefasene på observasjonsarket.
  3. Hvor ofte er det fullmåne? Hvor ofte er det halvmåne? Hvorfor er det slik?

Faglig forklaring

Månefaser

Kommentarer/praktiske tips

Ulike lærere/klasser kan ha ansvar for forskjellige uker og lage en stort felles presentasjon i for eksempel en gang på skolen.

Materialer og utstyr

Til hver elev:

  • observasjonsskjema for månefaser
  • fargeblyant