Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • biologi 1

Tidsbruk

 • 5-15 minutter

De glatte musklene

Kan du drikke opp ned?

Drikk vann mens du står på hodet.

Stå på hodet eller ligg med magen på et stolsete slik at hodet er lavere enn magen. Drikk litt av et glass vann mens du er i denne stillingen. Hva skjer med vannet? Klarer du å unngå at vannet går ned i magen?

 

Faglig forklaring

Veggene i spiserøret er kledd med glatte muskler som er organisert i ring rundt spiserøret. Når vannet du drikker har passert svelget utløses det en bølge av sammentrekninger i det sirkulære muskellaget i spiserøret slik at vannet skyves mot magesekken, selv om du står opp ned. Aktiviteten i de glatte musklene styres av det autonome nervesystemet og er ikke viljestyrt. Derfor kan vi ikke unngå at vannet går ned i magen når vi først har svelget det.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp
   • beskrive form og funksjon til fordøyelsessystemet
   • beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg
   • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse

Materialer og utstyr

 • Et glass vann
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • Det autonome nervesystemet

Nettressurser