Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • biologi 1

Tidsbruk

 • 5-15 min

Pupillrefleksen

Her skal pupillen i øyet utforskes.

Læringsmål

 • forklare hva som skjer med pupillen i sterkt og svakt lys

Spør elevene: Hva tror dere skjer med pupillen når det er mye lys? Bruk  tenk-par-del .


La to og to elever arbeide sammen og sitte vendt mot hverandre. Den ene lyser på den andres øye med en lommelykt. Be den som lyser om å observere hva som skjer med pupillen. La elevene bytte plass.

Be elevene notere ned observasjonene. Spør: Hvordan forandrer pupilleåpningen seg i det lyset treffer øyet og i det lyset tas bort fra øyet? Hvordan forandrer regnbuehinnen seg under de samme forholdene? 

Spør: Hvorfor tror dere vi har denne refleksen? Bruk  tenk-par-del .

Faglig forklaring

 

Skisse av pupillen i sterkt og svakt lys

 

I regnbuehinnen (iris) er det glatte muskelceller som er ordnet i en radiærmuskel og en ringmuskel (se figur). Når vi lyser på øyet aktiveres lysfølsomme sanseceller på netthinnen og sensoriske nerveceller sender beskjed til hjernen. Nerveimpulsen overføres til motoriske nerver som aktiverer ringmuskelen i regnbuehinnen slik at den trekker seg sammen. Pupilleåpningen blir derved mindre og regnbuehinnen blir større. Motsatt effekt får vi når lyset tas vekk, radiærmuskelen aktiveres og trekker seg sammen, og pupilleåpningen blir større. Denne refleksen har vi for å regulere lysmengden som kommer inn i øyet.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg
 • Etter 10. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil
   • samanlikne hormonsystemet og nervesystemet og forklare korleis desse systema blir påverka av ulike stoff

Materialer og utstyr

 • Lommelykt

Tema

Kan utføres i sammenheng med